Metsästysseura Öllölän Erä ry:n historiikki

Perustaminen

Metsästys Öllölän seudulla oli vielä aika lailla ”villiä” 1960 -luvun loppupuolelle saakka.

Paikallisten metsästäjien mielessä oli järjestäytyminen. Niinpä Öllölän metsästäjät järjestivät perustamiskokouksen 15.2.1970, jossa Metsästysseura Öllölän Erä ry perustettiin.

Paikalla oli 13 metsästysasioista kiinnostunutta henkilöä ja riistapäällikkö. Seura oli sillä hetkellä Pohjois-Karjalan Riistanhoitopiirin 200:s.

Metsästysmaja, Kiinteistöyhtymä Erälä

Ensimmäinen majatoimikunta perustettiin 7.3.1975.

Muutamien eri vaihtoehtojen oltua esillä, päätettiin 14.6.1987 Öllölän tanssilavalla pidetyssä kokouksessa yhdessä Metsästysseura Hoilolan Erä ry:n kanssa rakentaa metsästysmaja ja perustettiin Kiinteistöyhtymä Erälä.

Syyskokouksessa 11.9.1987 päätettiin ostaa Maatilahallitukselta 5 000 m² tontti Paksusärkkä-tilasta, joka sijaitsee molempien seurojen rajamailla, valtatien tuntumassa.

Johtokunta valtuutettiin ottamaan 50 000 markan laina majan rakentamista varten. Kiinteistöyhtymä Erälän kaikki kustannukset sovittiin jaettavaksi puoliksi molemmille metsästysseuroille.

Ihan ensimmäiseksi vuonna 1987 tontille rakennettiin Pentti Ratilaisen suunnittelema ja valvoma 133 neliön lahtivaja. Lahtivajaa täydennettiin vuonna 2007 rakennetulla kylmiöllä riistan säilymiseksi.

Metsästysmajaksi ostettiin vanha hirsirakenteinen Kiteen apteekki purettavaksi, ja niinpä 219 neliöinen maja kasattiin paikalleen vuonna 1990.

Pyöröhirsinen 31 neliöinen saunarakennus nousi pihapiiriin vuonna 1992. Sitä ennen paikalla oli siirrettävä parakkisauna.

Myöhemmin pihapiiriä on varustettu polttopuukatoksella, nuotiopaikalla ja koiratarhalla.

Talkootyön osuus seuran tilojen rakentamisessa on ollut todella huomattava.

Majaa ja lahtivajaa on vuokrattu myös ulkopuolisille toimijoille.

Majan lämmitys aloitettiin puulämmitteisten tulisijojen lämmitysvuorojen pitämisellä jäsenien kesken. Se huomattiin kuitenkin toimimattomaksi, jolloin siirryttiin sähkölämmitykseen talvella 1995 - 1996. Nykyisin majalla on kaksi ilmalämpöpumppua.

Majalla järjestetään vuosittain hirvipeijaiset maan vuokraajille, kyläläisille ja seuran jäsenille perheineen, joka on samalla seuran edustustilaisuus.

 

Riista

Seuran alueella on runsaasti riistaa. Pedoista karhu, susi, ahma ja ilves ovat tavanomaisia. Hirvikanta on myös pysyvä. Villisikoja tavataan toisinaan, tosin runsas lumitilanne talvisin pitää ne poissa alueelta. Pienpedot, kuten kettu, supi, mäyrä ja näätä sekä minkki ovat tuttuja alueella. Majavat asuvat seudulla ja harvinaisemmat kauriseläimetkin ovat vierailleet. Kanalintu- ja jäniskannassa on vaihtelua.

Metsästysseura Öllölän Erä ry harjoittaa riistanhoitoa hirvien nuolukivien, riistapeltojen ja jänisheinien muodossa. Myös vesilintujen ruokintaa harjoitetaan.

 

Metsästyssäännöt

Valtakunnallisten metsästyssääntöjen lisäksi seura noudattaa omia lisäohjeita hirven ja karhun metsästyksen toteuttamisessa.

Öllölän Erä ry on ollut Riistanhoitoyhdistyksen yhteisluvassa mukana hirven, karhun ja ilveksen metsästyksessä.

Pienriistan metsästystä harjoitetaan kiintiöittäin kannan säätelemiseksi. Seura on mukana syksyisin ja talvisin toteutettavissa riistakolmilaskennoissa. Kennelpiirin jäseneksi seura liittyi vuonna 1975.

Metsästyskoirien kasvattaminen on seuran jäsenillä runsasta. Jäsenistö on osallistunut lukuisiin hirvenhaukku-, jäniksenajo- ja linnunhaukku- kokeisiin. Seura on luovuttanut vuokraamiaan alueita myös muiden seurojen järjestämiin metsästyskoirakokeisiin.

Jäsenistössä on myös lukuisia koirakoetuomareita.

Öllölän Erä ry osallistuu vuosittain kolmen seuran vuorotellen järjestämiin pilkkikilpailuihin Hoilolan Erä ry:n ja Mannervaaran Erämiehet ry:n kanssa.

Jäsenistä

Seurassa on nyt vuonna 2023 noin 70 jäsentä. Vapaajäseneksi pääsee oltuaan seurassa jäsenenä 30 vuotta ja täytettyään toimintavuoden alussa 70 vuotta.

Jäsenkunta alkaa olla ukkoutunutta. Tosin toisen ja kolmannenkin polven nuoria jäseniä on viime vuosina liittynyt seuraan muutamia.

Puheenjohtajina ovat toimineet:

Aarne Harju 1970 – 1978

Otto Honkanen 1978 – 1993

Kari Eronen 1993 – 2011

Kimmo Mantsinen 2011 – 2018 Ilkka Ratilainen 2018 –

Lukuisista seuran sihteereistä on Kari Palviainen toiminut sihteerinä jo vuodesta 1997 lähtien.

Rahaston hoitajana on toiminut Marko Juntunen jo vuosia.

 

Metsästys Öllölän Erä ry:ssä tuottaa positiivisia ja yhteisöllisiä kokemuksia puhtaassa luonnossa ja antaa tilaisuuden rauhoittua, eikä saaliin saaminen ole enää nykyään välttämätön pääasia.