Metsästyksestä Hoilolan alueella

Itärajan läheisyys luo omat erityispiirteensä Hoilolan metsästysalueelle. Metsästysalueiden ulottuminen rajavyöhykkeelle ja rajavyöhykkeellä liikkuminen luovat omat säännöksensä. Itänaapurin rauhalliset lähes koskemattomat maastot luovat myös Suomen puolelle monipuolisen riistakannan, eläimet kun eivät passista ja tulliasemista kovin piittaa.

Alueella on erinomainen karhukanta ja jopa liiankin tiheä ilveskanta susia unohtamatta. Suurriistan metsästyksen suhteen hirvikanta on vakaa erityisesti kesäaikana.

Mahdollisuudet jäniksen ja metsäkanalintujen metsästykseen ovat hyvät, vaikkakin rehevät maastot eivät ehkä olekaan aivan parhaat seisovalla koiralla tapahtuvaan metsästykseen.

Lisäksi alueella asustelee kaksi ahmaa ja vierailevina tähtinä aina vuosittain villisikoja ja kauriitakin.

Metsästysalueita seuralla on vajaat 6000 hehtaaria suurristan metsästykseen ja noin 5000 hehtaaria pienriistan metsästykseen. Pääasiassa maat ovat yksityisten maanomistajien maita.

Runsas ja monipuolinen riistakanta sekä kohtuullisen laaja alue luo omat haasteet menestyksekkäälle riistanhoidolle, jota seurassa harrastetaan johdonmukaisesti.

 

Vieraat ovat tervetulleita jahteihin.
Katso tästä vieraslupa-asiaa tiivistettynä.